De 16 van 1974

 

Realisatie

 

Het begin (2020)

Hiervoor gaan we terug naar eind 2020. Van 12 september tot en met 21 november 2020 heb ik mogen exposeren in de kruitmagazijnen van de Stichting Symposion Gorinchem.

 

Flyer expositie Symposion voor realisatie

 

Tijdens de vele uren die ik aanwezig was op de expositie heb ik samen met Hein Zabel (suppoost Stichting Symposion) gesprekken gehad over kunst. De verhalen over Symposion 1974 en de kunstwerken die toen gemaakt zijn waren als een rode draad in de talloze gesprekken. In één van deze gespreken stelde ik aan Hein de vraag: ”Over vier jaar in 2024 is het 50 jaar geleden, is het niet een idee om ter ere hiervan een kunstwerk te plaatsen.” Hein reageerde simpelweg met: ”jij bent een kunstenaar waarom maak jij er geen?’’ Mijn reactie daarop was: ”een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte is iets heel anders dan wat ik nu maak” Hein lachte en we namen een slok van ons drinken. Op dat moment ontstond het idee van de 16 van 1974.

 

Het idee

De woorden van Hein hadden iets in mij ontwaakt. Ik ben research gaan doen naar Symposion en de 16 kunstenaars van 1974. Ik kwam hierdoor al snel tot de conclusie dat 16 een mooi getal is om te gebruiken in de geometrie en dat zwart en wit veelvuldig terugkomen in de kunstwerken van Symposion.

 

Maquette (2021)

In het eerste kwartaal van 2021 heb ik een maquette gemaakt.

 

De 16 van 1974 voor realisatie
 Maquette van de 16 van 1974

 

Aansluitend heb ik in mei de maquette gepresenteerd aan de bestuursleden van Symposion. Het ontwerp kreeg een positieve beoordeling en de steun om te onderzoeken of 2024 te realiseren is.

 

Projectplan

In juni heb ik contact gehad met de gemeente Gorinchem over het idee.

Toen heb ik het advies gekregen om een projectplan te maken en deze voor te leggen aan de adviescommissie kunst in de openbare ruimte.

Met het maken van dit projectplan ben ik ruim zes maanden bezig geweest.

Hierin zijn beschreven en uitgewerkt:

  • De aanleiding
  • De initiatiefnemers
  • Het kunstwerk
  • Ontwerptekeningen
  • Toegepaste materialen
  • De planning
  • Het onderhoud
  • Een begroting
  • Mogelijke locaties

Ontwerptekening voor realisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerptekening de 16 van 1974

 

Adviescommissie (2022)

Op 15 februari 2022 is het projectplan en de maquette gepresenteerd aan de adviescommissie kunst in de openbare ruimte. Van de adviescommissie heb ik het advies gekregen om materialen toe te passen die meer onderhoudsvrij zijn en na te denken over vandalisme. Naar aanleiding van dit advies is het ontwerp op sommige punten aangepast.

 

Stedenbouwkundige

Op 15 juli is er een gesprek geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente Gorinchem. Hierin zijn de criteria voor het plaatsen van een kunstwerk uitgelegd.

 

Locatie

Eind juli 2022 zijn er een aantal mogelijke locaties bij de gemeente ingediend. De ingediende locaties zijn door diverse vakgebieden zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer etc. op inpasbaarheid onderzocht. Over de locatie de Kalkhaven heeft de gemeente een positieve grondhouding afgegeven.

Het projectplan is daarna ook aan de erfgoedcommissie voorgelegd.

Zij achten de voorgestelde locatie aan de Kalkhaven voorstelbaar.

De gemeente heeft in maart 2023 een positief advies afgeven voor de locatie aan de Kalkhaven en aangegeven dat het mogelijk is om een vergunning aan te vragen voor deze locatie.

 

Bedrijven benaderen

In oktober en november 2022 zijn er bedrijfsbezoeken geweest om het ontwerp te laten beoordelen op technische uitvoerbaarheid en hier een prijsaanbieding voor te maken.

Eind december zijn de totale kosten van het kunstwerk inzichtelijk geworden en is er een begroting gemaakt.

 

Financieel (2023)

In januari 2023 zijn de eerste activiteiten gestart om de begroting dekkend te krijgen. Tot op heden is de begroting voor 71% dekkend.

Op 10 maart heeft de firma Kok Lexmond aangegeven het plateau in natura te sponsoren (zie pagina sponsoring).

Eind juni heeft het Rivierenlandfonds een financiële bijdrage gegeven (zie pagina sponsoring).

Op 18 juli heeft de gemeente Gorinchem toegezegd de leges voor de vergunning aanvraag en het plaatsen van het kunstwerk te vergoeden uit het budget van ’Bliek in Actie’ (zie pagina sponsoring).

 

Publiciteit

In juli is de publiciteitscampagne gestart om aandacht te geven aan dit project. Dit verhaal is daar een onderdeel van.

 

Benefiet expositie

De Stichting Symposion Gorinchem heeft in samenwerking met Gert-Jan Ariaans (ARIART) van 25 november t/m 31 december 2023 een benefiet expositie gehouden.
De opbrengst is ten goede gekomen aan het kunstwerk de 16 van 1974 (zie pagina sponsoring).

 

Flyer A5 voor  en achterkant

 

Deze pagina zal tot eind 2024 regelmatig worden bijgewerkt met de laatste stand van zaken.