Disclaimer

 

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel ik tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar bronnen aan te bieden, verstrek ik expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Ik garandeer niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ik hyperlinks naar andere websites (van derden) aanbied betekent dit niet dat ik de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten aanbeveel of in sta voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites, is door mij niet geverifieerd.

 

 

Cookies

Ik ben wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Deze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en Social Media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 

 

Links

Zonder voorafgaande toestemming van mij is het niet toegestaan links naar deze website aan te bieden.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of ik op de mogelijkheid van deze schade gewezen ben, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan mij of aan u wordt gezonden, de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, verlies van gegevens of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

 

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

 

Merkgebruik

Het gebruik van merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

 

 

Fotomateriaal en content

Content en foto's zijn van mij of andere fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op.